highlight chords
				                  [C]  
Say good n ight 
  [G]  
Em ơi 
     [F]         [Dm7]   [G] 
Nhớ đêm b ao đam mê anh gửi vào tim em 
       [C]  
Close your e yes 
    [G] 
Be qui et 
      [F]          [Dm7]      [G] 
Ngón tay th on còn chặt chẳng th ể nào buông lơ i 
     [F]           [Dm7]     [F]  
Từng nhịp nhấp môi em chẳng ngh e, em chẳng t hấy 
     [Em]         [Am]
Chỉ là câ u anh yêu em không t hể 
      [F]             [Dm7]  
Nhìn đôi m ắt ngoan khép lòng chợt yên bình 
        [F]    [G] 
I hope to stay for a whi le 
       [C] 
Ghé sát bờ m á 
       [G] 
Áp đôi môi m ềm 
    [F]        [Dm7]     [Dm7] 
Làn mi níu từng giọt lệ hạnh phúc lă n 
         [Em]    
Biết không thể n ói với em 
    [Am]    
Mong sa o em thấu 
   [F]         [G] 
Lòng anh đang ấm áp vì ai 
       [C] 
Ghé sát bờ m á 
       [Em] 
Áp đôi môi mề m 
    [F]      [Dm7]        [C] 
Mà tim bỗng nghẹn l ại chẳng thể nói th êm 
       [Am]    [F]  
And if you n eed, someb ody 
   [F]        [G] 
Sẽ c ó anh luôn bên e m 
        [C]  
Tìm thấy chốn yên 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Và nếu em cần một ai đó

				                  [C]  
Say good n ight 
  [G]  
Em ơi 
     [F]         [Dm7]   [G] 
Nhớ đêm b ao đam mê anh gửi vào tim em 
       [C]  
Close your e yes 
    [G] 
Be qui et 
      [F]          [Dm7]      [G] 
Ngón tay th on còn chặt chẳng th ể nào buông lơ i 
     [F]           [Dm7]     [F]  
Từng nhịp nhấp môi em chẳng ngh e, em chẳng t hấy 
     [Em]         [Am]
Chỉ là câ u anh yêu em không t hể 
      [F]             [Dm7]  
Nhìn đôi m ắt ngoan khép lòng chợt yên bình 
        [F]    [G] 
I hope to stay for a whi le 
       [C] 
Ghé sát bờ m á 
       [G] 
Áp đôi môi m ềm 
    [F]        [Dm7]     [Dm7] 
Làn mi níu từng giọt lệ hạnh phúc lă n 
         [Em]    
Biết không thể n ói với em 
    [Am]    
Mong sa o em thấu 
   [F]         [G] 
Lòng anh đang ấm áp vì ai 
       [C] 
Ghé sát bờ m á 
       [Em] 
Áp đôi môi mề m 
    [F]      [Dm7]        [C] 
Mà tim bỗng nghẹn l ại chẳng thể nói th êm 
       [Am]    [F]  
And if you n eed, someb ody 
   [F]        [G] 
Sẽ c ó anh luôn bên e m 
        [C]  
Tìm thấy chốn yên 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com