Và tôi cũng yêu em

≣≣
1. Tôi [C] yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu [F] ngày và yêu biển [G] vắng
Tôi [Dm] yêu ly cafe buổi [G] sáng
Con đường ngập lá [G7] vàng
Tôi [C] yêu hương vị tết ngày xưa
Mái tranh dưới hàng [F] dừa và yêu trẻ [G] thơ
Bữa [Dm] cơm canh cà và điếu [G] thuốc
Giấc ngũ không mộng [G7] mị, và tôi cũng yêu [C] em
ĐK: Và [C] tôi cũng yêu [Dm] em và [G] tôi cũng yêu [C] em
Yêu em rộng [F] ràng yêu em nồng [G7] nàn …
2. Tôi [C] yêu đi bộ dưới hàng cây
Đố vui với bạn [F] bè và ly rượu [G] ngon
Tôi [Dm] yêu trong nhà nhiều cây [G]
Và yêu những người [G7] già
Tôi [C] yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành [F] thật và yêu ngày [G] nắng
Tôi [Dm] yêu mặc jean và áo [G] trắng
Yêu trăng sáng ngày [G7] rằm và tôi cũng yêu [C] em
ĐK: Và [C] tôi cũng yêu [Dm] em và [G] tôi cũng yêu [C] em
Yêu em rộng [F] ràng yêu em nồng [G7] nàn , yêu em chứa [C] chan
Danh sách hợp âm (Click để tắt)