highlight chords
				             [G]                        [Em]            [D] 
Đêm nay valentine đây a cầm trên tay 1 đoá hoa… . cùg với cây đàn ghita 
      [G]              [D]      [Em]       [C]          
Chờ e đế n hát lên bài ca tình yêu cũa đôi ta t rog căn phòg h àg ngàn ngọn nến 
     [A] 
lung linh 
      [D]      [Em] 
muôn sắc m àu tình. yêu 
               [D]            [C]             [D]   
Nhưg sao chẵg thấy bóg em qua đây cho lòg anh th ẫn thờ cho lòg anh tiế c nhớ 
 

   
ĐK: 
 [G]          [D]        [Em]      [D]       
V aLentine buồn , Vale ntine sầu , Vale ntine cô đơn wó wò wooo 
  [G]          [D]                      [Em]        [C]  [D]  
NH ớ lắm Valentine nă m nào mình thẹn thùg trao nhau nụ hôn đầ u tiên ấm áp wó wò woo 
 

 [G]          [D]                [Em]               
N hớ lắm Valentine nă m nào mỳh hẹn thề trăng sao g iờ` đây chẵg thấy bóg e đâu 
  [C]  [D] 
…ng hẹn 
        [Em]  [D]       [C]  
ngào nước mắ t u wó wó hó…ho …hò 
 [G]    [D] [Em]       [C]     [G]    
tù tờ t u … na nà ná zta zta..ztà ba bieeeeee 
 [C]    [D]  [G] 
V aLentine cô đ ơn 
 

				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Valentine buồn

				             [G]                        [Em]            [D] 
Đêm nay valentine đây a cầm trên tay 1 đoá hoa… . cùg với cây đàn ghita 
      [G]              [D]      [Em]       [C]          
Chờ e đế n hát lên bài ca tình yêu cũa đôi ta t rog căn phòg h àg ngàn ngọn nến 
     [A] 
lung linh 
      [D]      [Em] 
muôn sắc m àu tình. yêu 
               [D]            [C]             [D]   
Nhưg sao chẵg thấy bóg em qua đây cho lòg anh th ẫn thờ cho lòg anh tiế c nhớ 
 

   
ĐK: 
 [G]          [D]        [Em]      [D]       
V aLentine buồn , Vale ntine sầu , Vale ntine cô đơn wó wò wooo 
  [G]          [D]                      [Em]        [C]  [D]  
NH ớ lắm Valentine nă m nào mình thẹn thùg trao nhau nụ hôn đầ u tiên ấm áp wó wò woo 
 

 [G]          [D]                [Em]               
N hớ lắm Valentine nă m nào mỳh hẹn thề trăng sao g iờ` đây chẵg thấy bóg e đâu 
  [C]  [D] 
…ng hẹn 
        [Em]  [D]       [C]  
ngào nước mắ t u wó wó hó…ho …hò 
 [G]    [D] [Em]       [C]     [G]    
tù tờ t u … na nà ná zta zta..ztà ba bieeeeee 
 [C]    [D]  [G] 
V aLentine cô đ ơn 
 

				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com