1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Valentine buồn

Cuộn trang

[G] [Em] [D] Đêm nay valentine đây a cầm trên tay 1 đoá hoa… . cùg với cây đàn ghita [G] [D] [Em] [C] Chờ e đế n hát lên bài ca tình yêu cũa đôi ta t rog căn phòg h àg ngàn ngọn nến [A] lung linh [D] [Em] muôn sắc m àu tình. yêu [D] [C] [D] Nhưg sao chẵg thấy bóg em qua đây cho lòg anh th ẫn thờ cho lòg anh tiế c nhớ ĐK: [G] [D] [Em] [D] V aLentine buồn , Vale ntine sầu , Vale ntine cô đơn wó wò wooo [G] [D] [Em] [C] [D] NH ớ lắm Valentine nă m nào mình thẹn thùg trao nhau nụ hôn đầ u tiên ấm áp wó wò woo [G] [D] [Em] N hớ lắm Valentine nă m nào mỳh hẹn thề trăng sao g iờ` đây chẵg thấy bóg e đâu [C] [D] …ng hẹn [Em] [D] [C] ngào nước mắ t u wó wó hó…ho …hò [G] [D] [Em] [C] [G] tù tờ t u … na nà ná zta zta..ztà ba bieeeeee [C] [D] [G] V aLentine cô đ ơn

Video hướng dẫn