1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vàm Cỏ Đông

Cuộn trang

Ở tận sông [Dm] Hồng em có [Bb] biết Quê hương [C] anh cũng có dòng [F] sông Anh mãi [Am] gọi với lòng tha thiết Vàm Cỏ [Gm] Đông, ơi [Am] Vàm Cỏ [Dm] Đông [Gm]-[Dm] [Dm] Ơ ơi Vàm Cỏ [F] Đông, ơi hỡi dòng [Bb] sông Nước xanh biên [Dm] biếc chẳng đổi thay dòng Đuổi Pháp đi [Dm] rồi nay đuổi Mỹ xâm lăng Giặc [G] đi đời giặc sông càng xanh [Dm] trong Giặc [C] đi đời giặc sông [A] càng xanh [Dm] trong [Dm] Ơ ơi Vàm Cỏ [F] Đông ơi hỡi dòng [Bb] sông Có anh du [Dm] kích dũng cảm kiên cường Lẫn ánh trăng [Dm] vàng băng lửa đạn qua sông Diệt [G] tan tàu giặc giữ gìn quê [Dm] hương Diệt [C] tan tàu giặc giữ [A] gìn quê [Dm] hương Vàm Cỏ [Dm] Đông đây [F] Vàm Cỏ [Gm] đông đây Ta quyết [Dm] giữ từng mái [Am] xuồng tấm lưới cây [Gm] dầm Từng con [Am] người làm nên lịch sử Và dòng [Dm] sông trong mát quanh [A] năm [Dm] Vàm Cỏ Đông đây, [F] Vàm Cỏ [Gm] Đông đây Ta quyết [Dm] giữ từng mái [Am] nhà nép dưới rặng [Gm] dừa Từng thửa [Am] ruộng ngời đen màu mỡ Từng mối [C] tình hò [Am7] hẹn sớm [Dm] trưa

Video hướng dẫn