1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vẫn chờ em

Cuộn trang

[F] Em, cuộc tình đó vẫn [Bb] chờ em [C] Cho dù mình cách xa [F] ngàn trùng Em, trời có lẽ vẫn [Bb] hờn mây [C] Mây đã quên đem đến ánh sáng [F] mùa Xuân [F] Sao tôi vẫn còn nhung [Gm] nhớ nụ cười [C] Sao tôi vẫn còn âu [F] yếm kỷ niệm [Dm] Em nghe không từng nhịp tim rất [Gm] bồi hồi [C] Cho tôi xin hình bóng [F] cũ trở lại [F] Những, những phím nhạc quấn [Gm] quít thật gần [C] Những, những nốt nhạc tha [F] thiết rộn ràng [Dm] Sao em chẳng về bến cũ một [Gm] lần [C] Cho tôi được tìm lại hương [F] yêu

Video hướng dẫn