1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vạn điều em muốn nói

Cuộn trang

Vạn điều em muốn [E] nói, nhưng nói chưa nên lời Một điều anh muốn [B7] nghe, em ơi em nói [E] đi Vạn điều em muốn [A] nói, sao em còn ấp [E] e Một điều em chưa [B7] nói, mai kia anh bắt [E] đền. Vạn điều em muốn [E] nói, sao nói chưa nên lời Ngại gì một tiếng [B7] thôi, anh ơi em ước [E] mong Ngày dài anh trông [A] ngóng, tiếng hót chim mùa [E] xuân Ngại gì sao chưa [B7] nói, em ơi anh chờ [E] trông. Lời nào tựa lời [A] yêu, bao nhiều em chắt [E] chiu Em tôi còn e [Dbm] ấp, anh chờ đến đông [B] tàn Sao trên trời lung [A] linh, em về theo cánh [E] chim Anh hát câu kinh [A] chiều, anh chờ cả mùa [E] xuân. Một điều em muốn [E] biết, em đã mơ lâu rồi Một điều em ước [B7] ao, tim anh đang khát [E] khao Một điều thôi em [A] nhé, chim mùa xuân đã [E] bay Một lời yêu em [B7] nhé, nhớ nhé anh chờ [E] trông.

Video hướng dẫn