1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vẫn là của nhau thôi

Cuộn trang

[A] Em về ngang gác [E7] vắng Thấy anh bâng quơ [D] cười Dường như anh đang [E7] nếm Một vài cánh thơ [A] rơi? Thơ em sẽ là [Bm] mây Mùa sang giăng giăng [E7] nhớ Rơi xuống giữa chiều [Bm] nay Cùng [E7] anh chung nhịp [A] thở Thơ em sẽ là [Dm] gió Chân trời mải miết [Am] bay Vì nhau xin giữ [E7] lại Hơi ấm của vòng [Am] tay Thơ em sẽ là [Dm] nắng Nắng ươm cánh [Am] môi cười Để dù sông cách [E7] núi Vẫn là của nhau [Am] thôi

Video hướng dẫn