1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vẫn Mong Chờ

Cuộn trang

[D] Anh vẫn chờ đợi [G] em khi nắng chiều [Am7] rơi
Đừơng về vắng [A6] tênh mây bay cuối [Bm] trời buồn [D] thương.
[G] Theo gió về đâu ngàn [A7] phương.
[D] Anh vẫn chờ đợi [G] em.
Mưa hắt hiu ngoài [Am7] hiên.
Thóang mơ bước [A6] ai?
Tình là vu [Em]
Hoàng hôn nhẹ rơi thấp [F#m] thoáng dòng [A] sông.
Nhớ [Bm] em, một cõi chờ [D] mong.

Là phút mong [D] chờ với [A] người
Một chút bâng khuâng ngỡ [F#m] ngàng
Còn đó cô [Bm] đơn vòng tay êm [F#m] ái ta mong chờ [A7] ai?
Là phút mong [D] chờ đến với [A] ngừơi.
Trời đất trao [F#m] tình bao khát [Bm] vọng.
Để ta thoáng [F#m] nghe tim [A] mình muôn vàn [F#m] khúc [Em] yêu [D] thương

[F#m] Anh luôn mong [A] em
Nụ hồng yêu [Em] thương đậm [A6] sâu tình em [F#m] đó.
Anh luôn yêu em tình dành riêng [Em] em [D] thôi.
[Em] Vẫn mong [A] em, chờ [Em] em.

Là phút mong [D] chờ với [A] người
Một chút bâng khuâng ngỡ [F#m] ngàng
Còn đó cô [Bm] đơn vòng tay êm [F#m] ái ta mong chờ [A7] ai?
Là phút mong [D] chờ đến với [A] ngừơi.
Trời đất trao [F#m] tình bao khát [Bm] vọng.
Để ta thoáng [F#m] nghe tim [A] mình muôn vàn [F#m] khúc [Em] yêu [D] thương.

Video hướng dẫn