1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vẫn nhớ người

Cuộn trang

1. Nhớ em [Em] nhiều đêm từng đêm Anh ngồi [Am] đây đếm sao trên [D] trời Như ngày [G] xưa, ngày có [C] em Trong vòng [D] tay biết bao niềm vui. 2. Đã bao [Em] lần đêm dần qua Anh còn [Am] yêu vẫn luôn mong [D] chờ Trong bình [G] minh, ngày có [C] em Mang bình [D] yên em quay về [Em] đây. ĐK: Bước chân [C] người rời [D] xa Hỏi tình [B7] yêu trong em có [Em] xa Mà sao [C] em không hồi [D] âm cho anh một [Em] lời. Còn bao [G] nhiêu, là yêu [D] thương Trong trái [Am] tim anh đã trao hôm [Em] nào Dành cho [D] em khi đã [C] bao năm em rời [B7] xa Có biết [Em] rằng vẫn nơi [C] này Anh vẫn [D] luôn mong nhớ [B7] em. Chờ cũng [G] thế, đợi cũng [D] thế. Em bước [Am] đi em sẽ không quay [Em] về Mà sao [D] anh vẫn nhớ [C] thương em đêm từng [B7] đêm Ánh trăng [Em] tàn đã lâu [C] rồi Đêm đã [D] qua em không [Em] về.

Video hướng dẫn