1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vẫn trọn tình thương (Thánh Vịnh 117 CN4B sau Phục Sinh)

Vũ Lương Thiên Phúc
Nguồn: thanhcavietnam.net