1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vang lời ngợi ca

Đinh Công Huỳnh
Nguồn: thanhcavietnam.net