1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vàng phai mấy lá

Cuộn trang

Ai [C] đốt Cố Tô [Dm] Thành vì đôi [G] mắt giai nhân [C] thề Lửa [F] cháy bao đêm [G] ròng thành quách [C] tan Ai [E] trót nhấp men [F] tình để Mỵ [Dm] Cơ thương [G] nhớ Khi thác rồi khi thác [Am] rồi Tiêu [G] Nhiên vẫn còn [C] mơ Ai xui [C] ta gặp [F] nhau để tình [Dm] gây oán [G] trái Để tình [Em] anh lỡ [Am] làng và tình [Dm] em bẽ [G] bàng Và ngàn sau lá vàng khóc [C] tình ta Từ [C] nay bèo trôi cầu xiêu con [G] đò nát Và mây điều hiu cây [C] rụng lá thân mình về [G] đâu Đàn chùng, dây phím [F] lỡ [G] mái đổ nhà [C] xiêu [Dm] Nhẹ như tiếng khóc [G] thầm [C] Mây sầu vương chót [Dm] núi đường chia biên [Em] giới Người xa nhau [G] mãi [Em] Giấc [Dm] chiêm bao đêm [G] nào chìm Trong sương [C] khói [G] thời [C] gian ĐK: [C] Xưa có người phù [E] sai rắc hoa [F] vàng Sau mỗi bước giai [Dm] nhân đến bây giờ yêu không [G] đành Mà ghét cũng không đành, mà dứt cũng không [C] đành [C] Rồi đây thời gian đổi thay con [G] người mới Bài ca tình yêu bay [C] lộng gió trên đường về [G] tim Chịu được bao giông [F] tố [G] cánh buồm mong [C] manh [Dm] Nhẹ như cánh bướm [G] vàng [C] Khi mùa thu đến [Dm] báo tình duyên đã [Em] dứt Đường chia đôi [G] lối [Em] Gió [Dm] nâng mây về [G] trời đời nào quên [C] cánh [G] diều [C] bay [C] Em khác gì [Em] quỳnh dao lúc [F] phát lầm Phung phí hết xuân [Dm] xanh Lúc đêm về thương cho [G] đời và cũng ghét cho đời Và cũng chán cho [C] đời [Dm] Mưa dồn trôi nước [B7] lũ xuôi [Em] dòng thả hết bụi [Am] nhơ Xuôi [D7] dòng trầm câu hát tương tư Nhủ lòng thôi hết [G] những mùa [C] thu Lá [C] thu bay, về anh, như những cánh hoa đời [G] em Còn đâu cành hoa màu [C] tím đường đi dệt [D] gấm vàng son Lòng anh chua [E7] xót Cánh hoa vì [D] đợi anh rã rời, [C] héo tàn [G] úa vàng Vùi sâu [C] trong kiếp [G] thời [C] gian

Video hướng dẫn