1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vàng phai trước ngõ

Cuộn trang

1. Vàng trước [Dm] ngõ trong ngần áo [F] lụa Nụ hồng [Dm] quá nghe ra ngậm [Am] ngùi Vì vàng [Gm] phai xưa từng mấy [Am] độ Rộng nghìn [A7] thu một tà dương ấy. 2. Hồng đi [Dm] nhé chân về giữa [F] ngọ Đường xanh [Dm] quá môi e ngại [Am] hồng Tự trời [Gm] em ôi hồng rất [Am] lạ Đường về [A7] xa trời đất mông [Dm] lung. ĐK: Hồng đi [D] nhé, môi cười giữa ngọ Vàng phai [G] sẽ nhớ em một [Bm] mùa Hồng đi [D] nhé xin hồng với nụ Vàng phai [G] sẽ cuốn đi mịt [D] mù. 3. Dòng sông [Dm] ngắn cho bờ bến [F] rộng Vườn xưa [Dm] vắng tiếng ru lạc [Am] loài Một vòng [Gm] nôi ru chiều xuống [Am] ruộng Một dòng [A7] sông chở ngày hấp hối. 4. Chiều ra [Dm] đứng bên trời gió [F] lộng Hoàng hôn [Dm] xuống ô chân mẹ [Am] về Chợ chiều [Gm] xa không còn tiếng [Am] động Một bàn [A7] chân rời suối qua [Dm] khe.

Video hướng dẫn