1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vầng trăng Chúa ban

Lm. Nguyễn Phước Hưng
Nguồn: thanhcavietnam.net