1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vầng trăng cổ tích

Cuộn trang

1. [F] Một vầng trăng [Bb] tỏ, treo trên đỉnh [F] trời Bay về đâu [C] thế đàn cò trắng [Gm] ơi Bà ơi chú [Bb] cuội có nhớ nhà [Gm] không Sao như cháu [C] thấy, sao như cháu [Bb] thấy Chú [C] đang xuống [F] trần ĐK: Nghìn năm rồi [Am] nhỉ, bên gốc cây [Bb] đa Cuội ơi em [Gm] hỏi trăng non hay [C] già Nghìn năm rồi [Bb] nhỉ, bên gốc cây [Dm] đa Cuội ơi em[Bb] hỏi trăng [C] non hay [F] già 2. [F] Một đàn chim [Bb] nhỏ chơi trăng giữa [F] trời Biết bao giờ [C] nhỉ cuội được xuống [Gm] chơi Bà ơi chú [Bb] cuội có nhớ nhà [Gm] không Sao như cháu [C] thấy, sao như cháu [Bb] thấy Chú [C] đang xuống [F] trần

Video hướng dẫn