1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vàng và đô - Anh Khoa

Cuộn trang

[G] [D] [Em] [Bm] ..... Vàng và Đô , ..... ta biết mua thứ nào [C] [G] [Em] [D] ..... Để nó nhanh sinh lời và lời rất nhanh ? [G] [D] [Em] [Bm] ..... Thị trường hiện nay , ..... lên xuống thất thường [C] [G] [Em] [D] ..... Nếu chúng ta sai lầm, thì ta trắng tay. [C] [Bm] [Em] [Bm] ..... Vàng giờ lên rất cao, ..... nếu như ta đi mua Vàng [C] [G] [Em] [D] ..... Lỡ sáng mai nó tụt thì ta sẽ "die" [Em] [Bm] [C] [G] Giờ mình đi sắm đô , vì nó đang "down" [Em] [Bm] [C] [D] Và mình đợi nó lên , thì bán đi kiếm lời. [G] [D] [Em] [Bm] ..... Dùng tiền mua Đô , ..... Đô xuống bất ngờ [C] [G] [Em] [D] ..... Biết thế ta mua Vàng vì Vàng sẽ lên [G] [D] [Em] ..... Vì Vàng đang lên , ..... ta đã mua thật nhiều [C] [G] [Em] [D] ..... Bỗng chốc ta điêu tàn vì Vàng xuống nhanh. [Em] [Bm] [C] [G] Giờ thì ta trắng tay , biết thế ta để ngân hàng [Em] [Bm] [C] [D] Bởi nó sẽ sinh lời mà lãi chắc ăn. [Em] [Bm] [C] [G] Giờ thì ta chán mua Vàng, cũng chán mua Đô [Em] [Bm] [C] [D] Và dành tiền đó ta đem gởi vô ngân hàng ...

Video hướng dẫn