highlight chords
				               [G]     [D]    [Em]     [Bm]    
..... Vàng và Đô , ..... ta biết mua thứ nào 
   [C]      [G]        [Em]    [D] 
..... Để nó nhanh sinh lời và lời rất nhanh ? 
   [G]          [D]    [Em]       [Bm]   
..... Thị trường hiện nay , ..... lên xuống thất thường 
   [C]      [G]        [Em]     [D] 
..... Nếu chúng ta sai lầm, thì ta trắng tay.  
   [C]      [Bm]       [Em]        [Bm]  
..... Vàng giờ lên rất cao, ..... nếu như ta đi mua Vàng 
   [C]      [G]       [Em]    [D] 
..... Lỡ sáng mai nó tụt thì ta sẽ "die"  
      [Em]   [Bm]   [C]      [G] 
Giờ mình đi sắm đô , vì nó đang "down"  
      [Em]   [Bm]    [C]       [D] 
Và mình đợi nó lên , thì bán đi kiếm lời.  
   [G]        [D]    [Em]      [Bm]  
..... Dùng tiền mua Đô , ..... Đô xuống bất ngờ 
   [C]      [G]        [Em]   [D] 
..... Biết thế ta mua Vàng vì Vàng sẽ lên  
   [G]        [D]    [Em]          
..... Vì Vàng đang lên , ..... ta đã mua thật nhiều 
   [C]      [G]        [Em]      [D] 
..... Bỗng chốc ta điêu tàn vì Vàng xuống nhanh.  
     [Em]    [Bm]    [C]        [G] 
Giờ thì ta trắng tay , biết thế ta để ngân hàng  
   [Em]     [Bm]   [C]     [D] 
Bởi nó sẽ sinh lời mà lãi chắc ăn.  
     [Em]    [Bm]       [C]   [G] 
Giờ thì ta chán mua Vàng, cũng chán mua Đô  
      [Em]  [Bm]   [C]      [D]  
Và dành tiền đó ta đem gởi vô ngân hàng ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vàng và đô - Anh Khoa

				               [G]     [D]    [Em]     [Bm]    
..... Vàng và Đô , ..... ta biết mua thứ nào 
   [C]      [G]        [Em]    [D] 
..... Để nó nhanh sinh lời và lời rất nhanh ? 
   [G]          [D]    [Em]       [Bm]   
..... Thị trường hiện nay , ..... lên xuống thất thường 
   [C]      [G]        [Em]     [D] 
..... Nếu chúng ta sai lầm, thì ta trắng tay.  
   [C]      [Bm]       [Em]        [Bm]  
..... Vàng giờ lên rất cao, ..... nếu như ta đi mua Vàng 
   [C]      [G]       [Em]    [D] 
..... Lỡ sáng mai nó tụt thì ta sẽ "die"  
      [Em]   [Bm]   [C]      [G] 
Giờ mình đi sắm đô , vì nó đang "down"  
      [Em]   [Bm]    [C]       [D] 
Và mình đợi nó lên , thì bán đi kiếm lời.  
   [G]        [D]    [Em]      [Bm]  
..... Dùng tiền mua Đô , ..... Đô xuống bất ngờ 
   [C]      [G]        [Em]   [D] 
..... Biết thế ta mua Vàng vì Vàng sẽ lên  
   [G]        [D]    [Em]          
..... Vì Vàng đang lên , ..... ta đã mua thật nhiều 
   [C]      [G]        [Em]      [D] 
..... Bỗng chốc ta điêu tàn vì Vàng xuống nhanh.  
     [Em]    [Bm]    [C]        [G] 
Giờ thì ta trắng tay , biết thế ta để ngân hàng  
   [Em]     [Bm]   [C]     [D] 
Bởi nó sẽ sinh lời mà lãi chắc ăn.  
     [Em]    [Bm]       [C]   [G] 
Giờ thì ta chán mua Vàng, cũng chán mua Đô  
      [Em]  [Bm]   [C]      [D]  
Và dành tiền đó ta đem gởi vô ngân hàng ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com