1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vấp cục đá

Cuộn trang

[G] [D] [C] [D] N gàn sao sáng trên trời cao, Mà tr ời tối đã về đây, Lung lin h ở trong mắt này, Dịu dàng bước đi thướt tha, [G] Lên phố vô tim ai rồi. Ô hay có ai đằng xa, Tự nhiên bước theo người ta, Hay đang mún chơi trốn tìm, Hoặc trò ú tim dzới tui, Quen bít nhau đâu mà dzui. [G] [Em] ĐK: Nè n è chớ có theo làm hấp tấp, Bước chân em vội vã lỡ vấp ngay cục đá [C] [D] [G] Sẽ té đỗi là đ au đường rất đông, Trê n phố bít bao nhiu người. Đừng đừng có thế anh dù rất thix Thế nhưng anh phải nói với em 1 tiếng Chứ chớ nên theo vậy đâu,kỳ lắm anh, Như thế sao wen dc nhau

Video hướng dẫn