highlight chords
Vẫy tay [Em] chào con đường tình yêu
Thuở xưa thường đưa đón muôn [Am] chiều
Giờ anh [B7] đi trong bước đăm chiêu
Tìm dư [Em] hương năm củ cô [C] liêu
Nay chỉ [B7] còn mưa đổ muôn chiều
Những khăn [Em] hồng thư tình còn nguyên
Trả cho nàng bao nỗi ưu [Am] phiền
Để mai [B7] em vui nghĩa tơ [Am] duyên
Còn riêng [Em] anh ca sĩ không [C] tên
Buông tiếng [B7] nhạc câu hát tìm [Em] quên
Em [G] ơi từng [Am] đêm đóm lửa trên [Em] môi
Nhìn [Am] sao sáng tỏ lưng [C] trời
Em đếm [Am] sao thương nhiều dĩ [Em] vãng
Còn [Am] âu ngày nào lối nhỏ chung [C] đôi
Thề [Am] cho tất cả ngôi [Em] đường
Đâu có [D] ngờ trót [B7] lưỡi đầu [Em] môi
Vẫy tay [Em] hào con đường tình duyên
Để em về bến nớ xuôi [Am] thuyền
Nhìn mưa [B7] rơi ray rứt con [Am] tim
Tình yêu [Em] xưa theo gió qua [C] đêm
Thương tiếc [B7] nhiều biết ngỏ mô [Em] tìm
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vẫy tay chào

Vinh Sử
Vẫy tay [Em] chào con đường tình yêu
Thuở xưa thường đưa đón muôn [Am] chiều
Giờ anh [B7] đi trong bước đăm chiêu
Tìm dư [Em] hương năm củ cô [C] liêu
Nay chỉ [B7] còn mưa đổ muôn chiều
Những khăn [Em] hồng thư tình còn nguyên
Trả cho nàng bao nỗi ưu [Am] phiền
Để mai [B7] em vui nghĩa tơ [Am] duyên
Còn riêng [Em] anh ca sĩ không [C] tên
Buông tiếng [B7] nhạc câu hát tìm [Em] quên
Em [G] ơi từng [Am] đêm đóm lửa trên [Em] môi
Nhìn [Am] sao sáng tỏ lưng [C] trời
Em đếm [Am] sao thương nhiều dĩ [Em] vãng
Còn [Am] âu ngày nào lối nhỏ chung [C] đôi
Thề [Am] cho tất cả ngôi [Em] đường
Đâu có [D] ngờ trót [B7] lưỡi đầu [Em] môi
Vẫy tay [Em] hào con đường tình duyên
Để em về bến nớ xuôi [Am] thuyền
Nhìn mưa [B7] rơi ray rứt con [Am] tim
Tình yêu [Em] xưa theo gió qua [C] đêm
Thương tiếc [B7] nhiều biết ngỏ mô [Em] tìm

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com