1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vẫy tay chào

Cuộn trang

Vẫy tay [Em] chào con đường tình yêu Thuở xưa thường đưa đón muôn [Am] chiều Giờ anh [B7] đi trong bước đăm chiêu Tìm dư [Em] hương năm củ cô [C] liêu Nay chỉ [B7] còn mưa đổ muôn chiều Những khăn [Em] hồng thư tình còn nguyên Trả cho nàng bao nỗi ưu [Am] phiền Để mai [B7] em vui nghĩa tơ [Am] duyên Còn riêng [Em] anh ca sĩ không [C] tên Buông tiếng [B7] nhạc câu hát tìm [Em] quên Em [G] ơi từng [Am] đêm đóm lửa trên [Em] môi Nhìn [Am] sao sáng tỏ lưng [C] trời Em đếm [Am] sao thương nhiều dĩ [Em] vãng Còn [Am] âu ngày nào lối nhỏ chung [C] đôi Thề [Am] cho tất cả ngôi [Em] đường Đâu có [D] ngờ trót [B7] lưỡi đầu [Em] môi Vẫy tay [Em] hào con đường tình duyên Để em về bến nớ xuôi [Am] thuyền Nhìn mưa [B7] rơi ray rứt con [Am] tim Tình yêu [Em] xưa theo gió qua [C] đêm Thương tiếc [B7] nhiều biết ngỏ mô [Em] tìm

Video hướng dẫn