1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về Bằng An

Cuộn trang

Nắng nhạt [Em] dần trên [G] đỉnh tháp Bằng [Em] An Tôi lặng [B7] lẽ trở [E7] về thăm chốn [Am] cũ Đất quê [G] xưa bao mảnh đời khó [D] nhọc Có phai [C] mờ trong [D] rêu đá thời [Em] gian Anh lãng [Am] du trong [G] nỗi nhớ hoàng [Em] hôn Tay nhặt [C] nhạnh đầy vơi ký [Am] ức Dấu yêu [G] xưa xanh khoảng trời kỷ [D] niệm Hóa mong [B7] manh sương khói mơ [Em] màng Anh tìm [Am] em chiều [D] nhạt nắng Bằng [G] An [B7] Tường vôi [Em] xám ngàn [C] đời trầm [B7] mặc Anh gào [Am] thét gọi [D] tên em cháy [G] khát Sợ tên [B7] mình cũng [D] hóa rong [Em] rêu Về Bằng [D] An mà lòng chẳng bình [G] an Bởi dậy [Em] sóng trùng khơi nỗi [Am] nhớ Em ở [D] đâu, chỉ [E7] còn anh với [Am] cỏ Lặng im [D] nghe thổn [B7] thức trái tim [Em] mình.

Video hướng dẫn