1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về bến xưa

Cuộn trang

1. Thuyền [C] ơi, bến [G7] xưa ai đang ngóng [C] chờ Dòng sông [Am] cũ điều [A7] hiu nước trôi lững [Dm] lờ [G] Nhớ chăng [C] ngày từ ly xa xôi [Em] ấy [A7] Xa bến [Dm] bờ chập chùng một hàng [G] cây. 2. Dòng đời [C] trôi nước [G7] trôi như bao tháng [C] ngày Còn lưu [Am] luyến mùa [A7] trăng nước vui xum [Dm] vầy [G] Bóng con [C] đò chèo khua trên sông [Em] vắng [A7] Vang tiếng [Dm] hò gần [G7] xa đưa nhịp [C] nhàng. ĐK: Hình [C] bóng làng xưa xa mờ Thuyền [Dm] ơi đi mãi mãi đâu Nổi [C] trôi đi muôn [E7] phương [Am] Bao [F] nhiêu lá vàng rơi [G] đầy Gió [C] thoảng hoàng hôn đưa [Dm] về Vẳng tiếng ai hò gần [G7] xa gieo nhớ [C] thương. [G7] 3. Về [C] nơi bến [G7] xưa cho tươi thắm [C] lòng Ðời muôn [Am] hướng dù [A7] sông nước chia đôi [Dm] dòng [G] Sóng muôn [C] trùng thuyền ơi mau ghé [Em] bến [A7] Vui nối [Dm] lại tình [G7] thương bao êm [C] đềm * Vui nối [Dm] lại tình [G7] thương đời ấm [C] êm.

Video hướng dẫn