1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về chùa sám hối

Cuộn trang

1. [Am] Đêm nay trăng [Em] sáng Đêm sáng mười [Am] tư Đêm nay trăng [Em] sáng Đêm sáng mùa [Am] thu Sáng đường con [Dm] đi Đến chùa sám [C] hối 2. [Am] Đêm nay trăng [Em] sáng Đêm sáng mười [Am] tư Đêm nay trăng [Em] sáng Đêm sáng mùa [Am] thu Sáng đẹp tâm [Dm] con [E] Phá tan mê [Am] mờ ĐK: Lạy Phật con xin sám [F] hối Đời [G] con tăm tối ngã [C] mạn Gây [Dm] bao biết bao lỗi [Am] lầm Từ [Em] thân khẩu ý mà [Am] ra Cũng vì si ám tham [G] sân Đắm [Am] say ngũ dục lục [C] trần Xuôi [Dm] theo dòng đời tạo [Am] tội Niềm [Em] đau nỗi khổ triền [Am] miên Nay về nương Phật Pháp [G] Tăng Hồng danh con lạy sáng [Dm] bừng Tẩy rửa lòng trần hắc [F] ám Tâm [G] thành thảnh thơi nhẹ [C] nhàng Lạy [Am] Phật con xin sám [F] hối Nguyện [Am] sẽ làm mới cuộc [Dm] đời Lìa [G] xa con đường mê [C] tối Đi [E7] theo chánh đạo sáng [Am] ngời

Video hướng dẫn