highlight chords
1. [Am] Đêm nay trăng [Em] sáng
Đêm sáng mười [Am] tư
Đêm nay trăng [Em] sáng 
Đêm sáng mùa [Am] thu
Sáng đường con [Dm] đi
Đến chùa sám [C] hối

2. [Am] Đêm nay trăng [Em] sáng
Đêm sáng mười [Am] tư
Đêm nay trăng [Em] sáng
Đêm sáng mùa [Am] thu
Sáng đẹp tâm [Dm] con
[E] Phá tan mê [Am] mờ

ĐK: Lạy Phật con xin sám [F] hối
Đời [G] con tăm tối ngã [C] mạn
Gây [Dm] bao biết bao lỗi [Am] lầm
Từ [Em] thân khẩu ý mà [Am] ra

Cũng vì si ám tham [G] sân
Đắm [Am] say ngũ dục lục [C] trần
Xuôi [Dm] theo dòng đời tạo [Am] tội
Niềm [Em] đau nỗi khổ triền [Am] miên

Nay về nương Phật Pháp [G] Tăng
Hồng danh con lạy sáng [Dm] bừng
Tẩy rửa lòng trần hắc [F] ám
Tâm [G] thành thảnh thơi nhẹ [C] nhàng

Lạy [Am] Phật con xin sám [F] hối
Nguyện [Am] sẽ làm mới cuộc [Dm] đời
Lìa [G] xa con đường mê [C] tối
Đi [E7] theo chánh đạo sáng [Am] ngời
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về chùa sám hối

Vũ Ngọc Toản
1. [Am] Đêm nay trăng [Em] sáng
Đêm sáng mười [Am] tư
Đêm nay trăng [Em] sáng 
Đêm sáng mùa [Am] thu
Sáng đường con [Dm] đi
Đến chùa sám [C] hối

2. [Am] Đêm nay trăng [Em] sáng
Đêm sáng mười [Am] tư
Đêm nay trăng [Em] sáng
Đêm sáng mùa [Am] thu
Sáng đẹp tâm [Dm] con
[E] Phá tan mê [Am] mờ

ĐK: Lạy Phật con xin sám [F] hối
Đời [G] con tăm tối ngã [C] mạn
Gây [Dm] bao biết bao lỗi [Am] lầm
Từ [Em] thân khẩu ý mà [Am] ra

Cũng vì si ám tham [G] sân
Đắm [Am] say ngũ dục lục [C] trần
Xuôi [Dm] theo dòng đời tạo [Am] tội
Niềm [Em] đau nỗi khổ triền [Am] miên

Nay về nương Phật Pháp [G] Tăng
Hồng danh con lạy sáng [Dm] bừng
Tẩy rửa lòng trần hắc [F] ám
Tâm [G] thành thảnh thơi nhẹ [C] nhàng

Lạy [Am] Phật con xin sám [F] hối
Nguyện [Am] sẽ làm mới cuộc [Dm] đời
Lìa [G] xa con đường mê [C] tối
Đi [E7] theo chánh đạo sáng [Am] ngời

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com