1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về đây anh

Cuộn trang

Người [G] ơi nước Nam của người Việt [C] Nam Vì [Em] đâu oán tranh để lòng nát [Bm] tan Đây bến [Em] Hải là [E7] nơi ngăn cách đôi [Am] tình Đứng [D7] lên tìm [Am] chốn yên vui thanh [D7] bình Người [G] ơi sống chi cuộc đời thương [C] đau Về [Em] đây áo cơm đùm bọc lấy [Bm] nhau Đây nỗi [Em] lòng người [E7] dân tha thiết mong [Am] chờ Cớ [D7] sao người [C] vẫn đang tâm thờ [G] ơ Người về [Em] đây sống [B7] vui đời thắm [Em] tươi Nền tự [C] do đắp [E7] xây cho muôn [Am] đời Nhịp cầu [D7] mến thương [B7] gieo vương ngàn [Em] nơi Xuân thanh [Am] bình rộn ràng bao lòng [D7] trai Người [G] ơi ước mong ngày tàn chinh [C] chiến Để toàn [Em] dân sống trong cuộc đời ấm [Bm] êm Ta nhắn [Em] gửi về [E7] nơi phương Bắc xa [Am] vời Hỡi [D7] ai lạc [C] hướng mau quay về [G] đây

Video hướng dẫn