1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về đây nghe em

Cuộn trang

1. Về đây nghe [G] em về đây nghe [Bm] em Về [Em] đây mặc áo [Am] the đi guốc [D7] mộc Kể chuyện [G] tình bằng lời ca [D] dao Kể chuyện [G] tình bằng nồi ngô [Em] khoai Kể chuyên [Am] tình bằng hạt lúa [C] mới Và về [D7] đây nghe gọi tiếng [G] xưa Để nhớ trong tiếng vỗ [D] bờ. [D7] 2. Về đây nghe [G] em về đây nghe [Bm] em Về [Em] đây thỏa ước [Am] mơ đi hát [D7] dạo Để chào [G] đời bằng hạt sương [D] mai Để bằng [G] lòng ngọt ngào hấp [Em] hối Và hận [Am] thù người người lắng [C] xuống Rồi tìm [D7] nhau như tìm xót [G] xa Trong lúc lệ đã đầy [G] vơi. ĐK: Này hồn [C] ơi lên cao lên [Am] cao Đem ánh [G] sáng hân hoan trên [Bm] trời Rọi vào [Am] đời cho ta tinh [D] cầu yêu [D7] thương Này thịt [C] xương ta chưa mang [Am] theo Khi ngã [G] xuống mê man tủi [Bm] hờn Này về [Am] đây nghe nhau thở [D] dài trong [G] đêm. 3. Về đây nghe [G] em về đây nghe [Bm] em Về [Em] đây cùng khóc [Am] trên sông nước [D7] buồn Chở lòng [G] người trở về quê [D] hương Chở hồn [G] mình vào dòng suối [Em] mát Chở thật [Am] thà vào lòng dối [C] trá Và nhặt [D7] hoa xin tạ chút [G] ơn Hạnh [D7] phúc khi đã gặp [G] nhau.

Video hướng dẫn