1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về đây nghe em

Cuộn trang

/upload/sheet/pdf/Ve_Day_Nghe_Em_8.pdf

Video hướng dẫn