1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về Đồng Lê

Cuộn trang

1. Em lại đưa [Am] anh về thăm quê Đồng [C] Lê Nơi chúng [Dm] mình thường chăn trâu thuở [Am] nỏ Từng ước [C] mơ qua những ngày đói [Em] khổ Hẹn hò [Am] nhau theo chị theo [Dm] anh đi đánh [E7] Mỹ Em lại đưa [Am] anh về thăm quê Đồng [C] Lê Vẫn lá [G] xanh vây quanh dốc [F] núi Vẫn rì [Dm] rào và lao xao con [C] suối Dù quê [Em] hương còn nghèo sắn nghèo bồi Mà Đồng [Dm][E7] vẫn trọn nghĩa vẹn [Am] tình ĐK: Đường Đồng [F] Lê, ôi sao sáng [Am] nay như thêm chắp cánh bay đưa ta đến với tình [C] nước non Đường Đồng [Am] Lê, xanh rờn sắn [C] ngô khoai gió vờn lúa [Dm] nương xa vui thôn xóm [Am] cũ Đường Đồng [G] Lê, trong ánh sáng [C] đêm đêm Nghe có tiếng [G] loa vang khúc hát ân [C] tình [Am] Yêu làm [Dm] sao, ơi Đồng [F] Lê, ta yêu [G] mãi Đồng [Am] Lê 2. Em lại đưa ]Am] anh về thăm quê Đồng [C] Lê Xem núi [Dm] đồi đang vươn vai trỗi [Am] dậy Và lúa [C] ngô đang đẩy lùi cỏ [Em] dại Đường ngược [Am] xuôi con tàu vào [Dm] nam hay ra [E7] Bắc Em lại đưa [Am] anh về thăm quê Đồng [C] Lê Vẫn lá [G] xanh lên nhanh mái [F] ngói Tiếng còi [Dm] tàu hoà vào cùng tiếng [C] máy Đường đi [Em] lên dù còn khó nhiều lần Rồi huyện [Dm] Tuyên [E7] sẽ đẹp gấp vạn [Am] lần

Video hướng dẫn