1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về hát giữa mùa xuân

Cuộn trang

1. [C] Đời xanh nét [G7] ngọc [Em] có mây bay yêu [Am] kiều Lòng thanh [F] vắng hơn hôm qua [Em] nhiều Ngỡ như [Dm] lòng ta đang lớn [Em] thôi [Am] Lòng xanh như nước [G7] hồ [Em] bóng ta in [Am] ngời Mùa hoang [F] phế đã trôi xa [Em] rồi biết ơn [Dm] đời rót [G7] vui ĐK1: [C] Thấy quanh ta xuân về thơm [G7] Thấy ra trong [Am] ta khu vườn ươm Thấy chân ta mềm [Em] mại Thấy tay gần [F] lại bàn [G7] tay [C] Thấy tiếng quê hương đầy căng [G7] Thấy em hân [Am] hoan cùng [C] phố đông Quanh ta ùa [G7] đến một dáng [C] xuân 2. [C] Bình yên sớm [G7] chiều [Em] ngắm quê hương thơm [Am] dịu Và ta [F] hoá ra con chim [C] vàng Hát xuân [Dm] ngời trên những lối [E7] đi [Am] Hồn quê trong vắt [G7] này [Em] ngỡ chưa bao [Am] giờ Đoàn viên [F] đấy rưng rưng không [C] rời xin cho [Dm] đừng cách [G7] chia ĐK2: [C] Bốn phương xuân lan vào ta [G7] Bốn phương gió [Am] hát muôn lời hoa Thấy trong ta lòng [Em] trầm Thấy ta chập [F] chùng lạ [G7] thay [C] Tiếng hát căng trong ngực xuân [G7] Cuốn ai xa [Am] xôi về rất thân [Em] Quê hương lộng [G7] lẫy một dáng [C] xuân * [Ab] Nào nào ta hát ơn đời [Eb] nhé Kìa kìa ta hát huy hoàng [Ab] thế Đời vừa thêm sức cho người [Eb] hát Hát thêm câu tình [G7] thương [C] thơ ------------------ Soạn theo phần trình bày của Tấn Minh & Trần Thu Hà I. Đoạn 1 & ĐK1 : Trần Thu Hà tone [C] 1. [C] Đời xanh nét [G7] ngọc [Em] có mây bay yêu [Am] kiều Lòng thanh [F] vắng hơn hôm qua [Em] nhiều Ngỡ như [Dm] lòng ta đang lớn [Em] thôi [Am] Lòng xanh như nước [G7] hồ [Em] bóng ta in [Am] ngời Mùa hoang [F] phế đã trôi xa [Em] rồi biết ơn [Dm] đời rót [G7] vui ĐK1: [C] Thấy quanh ta xuân về thơm [G7] Thấy ra trong [Am] ta khu vườn ươm Thấy chân ta mềm [Em] mại Thấy tay gần [F] lại bàn [G7] tay [C] Thấy tiếng quê hương đầy căng [G7] Thấy em hân [Am] hoan cùng [C] phố đông Quanh ta ùa [G7] đến một dáng [C] xuân II. Đoạn 2 & ĐK2 : Tấn Minh & Trần Thu Hà tone [F] 2. [F] Bình yên sớm [C7] chiều [Am] ngắm quê hương thơm [Dm] dịu Và ta [Bb] hoá ra con chim [F] vàng Hát xuân [Gm] ngời trên những lối [A7] đi [Dm] Hồn quê trong vắt [C7] này [Am] ngỡ chưa bao [Dm] giờ Đoàn viên [Bb] đấy rưng rưng không [F] rời xin cho [Gm] đừng cách [C7] chia ĐK2: [F] Bốn phương xuân lan vào ta [C7] Bốn phương gió [Dm] hát muôn lời hoa Thấy trong ta lòng [Am] trầm Thấy ta chập [Bb] chùng lạ [C7] thay [F] Tiếng hát căng trong ngực xuân [C7] Cuốn ai xa [Dm] xôi về rất thân [Am] Quê hương lộng [C7] lẫy một dáng [F] xuân [F] Thấy quanh ta xuân về thơm [C7] Thấy ra trong [Dm] ta khu vườn ươm Thấy chân ta mềm [Am] mại Thấy tay gần [Bb] lại bàn [C7] tay [F] Thấy tiếng quê hương đầy căng [C7] Thấy em hân [Dm] hoan cùng [F] phố đông Quanh ta ùa [C7] đến một dáng [F] xuân * [Db] Nào nào ta hát ơn đời [Ab] nhé Kìa kìa ta hát huy hoàng [Db] thế Đời vừa thêm sức cho người [Ab] hát Hát thêm câu tình [C7] thương [F] thơ [F] Bốn phương xuân lan vào ta [C7] Bốn phương gió [Dm] hát muôn lời hoa Thấy trong ta lòng [Am] trầm Thấy ta chập [Bb] chùng lạ [C7] thay [F] Tiếng hát căng trong ngực xuân [C7] Cuốn ai xa [Dm] xôi về rất thân [Am] Quê hương lộng [C7] lẫy một dáng [F] xuân

Video hướng dẫn