1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về lại trường xưa

Cuộn trang

Hôm nay tôi [Am] về lòng chợt buồn [E7] thêm Nhớ dáng em [Dm] thơ tóc xoã vai [Am] mềm [Em] Sân trường ngày cũ mình tôi thờ [Dm] thẫn Sao quá ngỡ [G] ngàng như chẳng thể [C] quên [E7] Hôm nay tôi [Am] về còn lại gì [E7] đây Áo trắng ai [Dm] bay nhớ dáng em [Am] gầy [Em] Hàng phượng trường xưa dáng buồn ủ [Dm] rũ Góc nhỏ em [G] về [E7] sương khói tàn [Am] phai Hôm nay tôi [C] về còn ai còn [Am] ai Những bạn bè [Dm] xưa chung lớp chung [Am] thầy Tất cả ra [G] đi phương nào xa [E7] thẳm Mưa nắng bên [G] đời còn biết ai [C] hay Hôm nay tôi [C] về ngày xưa còn [Am] đâu Qua phố năm [Dm] xưa ray rứt nỗi [Am] sầu Cũng lá me [G] bay, cũng người qua [C] lại Chân bước ngập [G] ngừng [E7] lên những niềm [Am] đau Hôm nay tôi [Am] về còn gì trong [E7] tôi Kí ức ghi [Dm] sâu thân ái một [Am] thời [Em] Kỷ niệm ngày xưa dạt dào chợt [Dm] đến Chốn cũ quay [G] về [E7] tôi bỗng chơi [Am] vơi

Video hướng dẫn