1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về nhà Chúa

Khổng Vĩnh Thành - Lời: Phạm Xuân Thu
Nguồn: thanhcavietnam.net