1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về thăm quê hương Tam Bình

Cuộn trang

1. Ngược dòng sông [Am] mơ con [G] về thăm quê [C] mẹ [Am] Đôi bờ Cửu [Dm] Long nước [G] phù sa mấp [C][Am] Nghe bìm bịp [F] kêu con [A7] nước lớn [D] ròng Quê mẹ thân [Am] yêu bao sao xuyến mặn [E7] nồng 2. Ngày nào nơi [Am] đây bốt [G] đồn giăng đôi [C] bờ [Am] Giậc càn ngày [Dm] đêm xóm [G] làng ôi xác [C][Am] Nhưng giặc nào [F] ngăn nổi [A7] cánh tay [D] chèo Máng cào nuôi [E7] quân mẹ bám lấy xóm [Am] nghèo ĐK: Mẹ [C] Tam Bình [Am] ơi, năm [F] tháng không phôi [Am] pha Giờ giông tố đã qua tóc [D] mẹ dù bạc [G] trắng cho [C] rừng dừa xanh thắm Nương [Am] mía ngọt phù [F] xa đồng [E7] lúa thêm mượt [Am] mà Mẹ [C] Tam Bình [Am] ơi con [F] dẫu có đi [Am] xa Lòng luôn hướng về quê nhớ [D] ngọn đèn mù [G] u Soi [C] đêm trường mùa thu sáng [E7] lòng người chiến sỹ Như [Am] mặt trời chân [F] lý trên mảnh [E7] đất Tam [Am] Bình

Video hướng dẫn