1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về thăm trường xưa

Cuộn trang

1. [F] Từ xa mái [Am] trường xa phố [Dm] phường một thời rộn [C] ràng Đường [F] đời đầy bao gió [Gm] sương giữa trần [C] gian [C7] [Bb] Lòng sao vấn [C] vương ước [Am] mộng về cố [Dm] hương Để [Bb] tìm lại những giấc [F] mơ nơi trường [C7] xưa 2. [F] Về đây nhớ [Am] lại những mối [Dm] tình một thời khờ [C] dại Để [F] lòng vùi quên biết [Gm] bao nhiêu mộng [C][C7] [Bb] Về đây nắng [C] hanh trên [Am] từng tà áo [Dm] xanh Khơi [Bb] dậy thời hoa [C7] bướm thanh [F] bình ĐK: [Bb] Nay đã mấy [Gm] lần nghe lá [Am] thu rơi đầy [Dm] sân [C] Xa lìa mái [F] trường bước lãng [Bb] du quên dừng [Am] chân [F] [Bb] Mỗi lần nghe tiếng trống xôn xao bên dòng [C] sông [Bb] Là lòng nghe xao xuyến những tâm [C7] tư hoài [F] mong [C7] 3. [F] Làm sao níu [Am] lại những tháng [Dm] ngày một thời trẻ [C] dại Bạn [F] bè cùng chia ước [Gm] mơ nơi trường [C] xưa [C7] [Bb] Giờ đây bốn [C] phương lưu [Am] lạc từng cánh [Dm] chim Giữa [Bb] dòng đời muôn [C7] hướng vô [F] thường.

Video hướng dẫn