1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Về với Quảng Nam

Cuộn trang

Những con [Am] suối đều chảy về [Dm] sông Trăm con [Gm] sông đều xuôi về [Am] biển Biển cả dạt [Gm] dào mang hình bóng [Am] sông Như ta yêu [C] nhau những tháng ngày gió [F] lộng Như ta về [Am] đây, quê [C] mẹ Quảng [Dm] Nam. Chia [F] tay câu ca [C] xưa lên nguồn xuống [Dm] biển Chia [Gm] tay, sao vương [Bb] vấn người [F] đi Điệu lý thương [C] nhau, xui ta gặp [Bb] gỡ Về với Quảng [A] Nam, như không hề có cuộc chia [Dm] ly.

Video hướng dẫn