1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vén rèm châu (卷珠簾)

Cuộn trang

Lời Hoa theo phần trình bày của Hoắc Tôn: 1. 镌刻好 每道眉间心上 Juān kè [D] hǎo měi dào [Am] méi jiān xīn [D] shàng [C] 画间透过思量 Huà jiān [D] tòu guò sī [E] liàng 沾染了 墨色淌 Zhān rǎn [F] le mò sè [G] tǎng 千家文 都泛黄 Qiān jiā [Am] wén dōu fàn [D] huáng 夜静谧 窗纱微微亮 Yè [F] jìng mì [G] chuāng shā wēi wēi [Am] liàng 拂袖起舞于梦中徘徊 Fú xiù [D] qǐ wǔ yú [Am] mèng zhōng pái [D] huái [C] 相思蔓上心扉 Xiàng sī [D] màn shàng xīn [E] fēi 她眷恋 梨花泪 Tā juàn [F] liàn lí huā [G] lèi 静画红妆等谁归 Jìng huà [Am] hóng zhuāng děng shuí [D] guī 空留伊人徐徐憔悴 Kōng [F] liú yī [G] rén xú xú qiáo [Am] cuì ĐK: 啊 胭脂香味 [F] Ā yān zhī [D] xiāng wèi [C] 卷珠帘 是为谁 Juàn zhū [D] lián shì wéi [Am] shuí 啊 不见高轩 [F] Ā bú jiàn gāo [D] xuān 夜月明 此时难为情 Yè yuè [F] míng cǐ shí [G] nán wéi [Am] qíng 2. 细雨落入初春的清晨 Xì yǔ [D] luò rù chū [Am] chūn de qīng [D] chén [C] 悄悄唤醒枝芽 Qiāo qiāo [D] huàn xǐng zhī [E] yá 听微风 耳畔响 Tīng wēi [F] fēng ěr pàn [G] xiǎng 叹流水兮落花伤 Tàn liú [F] shuǐ xī luò huā [D] shāng 谁在烟云处琴声长 Shuí [F] zài yān [G] yún chù qín shēng [Am] zhǎng ----------------- Lời Việt theo phần trình bày của Lee Phú Quý: 1.Nhẹ nét [D] mi cong đường [Am] mày trong tranh [D] này [C] Nỗi nhớ [D] nhung luôn đầy [E] vơi Dù nhuộm [F] thắm sắc mực [G] tràn Dù ngàn [F] chữ có hoe [D] vàng Nửa [F] đêm ngóng [G] trông về chốn xa [Am] mờ. Vừa nhấc [D] tay lên, giấc [Am] mơ bỗng quay [D] cuồng [C] Lòng cứ [D] không nguôi chuyện [E] xưa Nàng quyến [F] luyến chút hoa [G] rơi Cành hoa [F] liễu đang đợi người [D] về Lặng [F] yên nhớ [G] mong mà cứ hao [Am] gầy. ĐK: Hà [F] há ha….Hương vị [D] môi này [C] Rèm châu [D] ấy vén lên là [Am] vì ai Mà [F] sao….chẳng thể [D] ngủ yên Ánh trăng [F] buồn cứ soi [G] tận lòng [Am] này. 2. Ngày sớm [D] mai sương giăng [Am] giăng như mưa [D] phùn Ngọn gió [D] lay bên cành [E] non Dòng nước [F] chảy, cánh hoa [G] rơi Kề tay [F] áo đang tuôn dòng [D] lệ Vì [F] ai khảy [G] lên từng tiếng tơ [Am] lòng.

Video hướng dẫn