Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vết chân tròn trên cát

Cuộn trang

Vết chân [Dm] tròn vẫn đi [Am] về trên con đường [D] mòn cát trắng quê [Am] tôi Anh thương [G] binh vẫn đến trường [Dm] làng Vẫn ôm [E] đàn dạy các em [E7] thơ bài hát quê [Am] hương Bài [Am] hát có ngọn [C] núi quê [G] anh xa [C] vời Bài [Am] hát có đồng [C] lúa miên [D] man câu [G] hò Bài [F] hát có người [Am] lính đã hy [G] sinh rất âm [Dm] thầm Cho hôm [G7] nay những gót chân [C] son Vui [B7] quanh vết chân [E7] tròn. Bài [Am] hát có trận [C] đấu không [G] quên bên [C] đồi Bài [Am] hát có người [C] lính biên [D] cương thương [G] mẹ Bài [F] hát có ngọn [Am] gió cuốn bay [G] theo dấu chân [Dm] tròn Để [B7] lại một bài [E] ca trên [E7] cát trắng bao [Am] la. Vết chân [Dm] tròn vẫn đi [Am] về trên con đường [D] mòn cát trắng quê [Am] tôi Như bài [G7] ca anh hát trong thầm [C] lặng trên bờ [A7] cát không [Dm] lời Cứ hát mãi trong [G] tôi, hát mãi trong [C] tôi Ôi bài [A] ca cuộc [Dm] đời, [E] cháy mãi trong [F] tôi, [G] đốt mãi trong [Am] tôi.