highlight chords
Vết chân [Dm] tròn vẫn đi [Am] về trên con đường [D] mòn cát trắng quê [Am] tôi 
Anh thương [G] binh vẫn đến trường [Dm] làng 
Vẫn ôm [E] đàn dạy các em [E7] thơ bài hát quê [Am] hương 
Bài [Am] hát có ngọn [C] núi quê [G] anh xa [C] vời
Bài [Am] hát có đồng [C] lúa miên [D] man câu [G] hò 
Bài [F] hát có người [Am] lính đã hy [G] sinh rất âm [Dm] thầm 
Cho hôm [G7] nay những gót chân [C] son 
Vui [B7] quanh vết chân [E7] tròn.
Bài [Am] hát có trận [C] đấu không [G] quên bên [C] đồi
Bài [Am] hát có người [C] lính biên [D] cương thương [G] mẹ 
Bài [F] hát có ngọn [Am] gió cuốn bay [G] theo dấu chân [Dm] tròn 
Để [B7] lại một bài [E] ca trên [E7] cát trắng bao [Am] la.
Vết chân [Dm] tròn vẫn đi [Am] về trên con đường [D] mòn cát trắng quê [Am] tôi
Như bài [G7] ca anh hát trong thầm [C] lặng trên bờ [A7] cát không [Dm] lời 
Cứ hát mãi trong [G] tôi, hát mãi trong [C] tôi
Ôi bài [A] ca cuộc [Dm] đời, [E] cháy mãi trong [F] tôi, [G] đốt mãi trong [Am] tôi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vết chân tròn trên cát

Trần Tiến
Vết chân [Dm] tròn vẫn đi [Am] về trên con đường [D] mòn cát trắng quê [Am] tôi 
Anh thương [G] binh vẫn đến trường [Dm] làng 
Vẫn ôm [E] đàn dạy các em [E7] thơ bài hát quê [Am] hương 
Bài [Am] hát có ngọn [C] núi quê [G] anh xa [C] vời
Bài [Am] hát có đồng [C] lúa miên [D] man câu [G] hò 
Bài [F] hát có người [Am] lính đã hy [G] sinh rất âm [Dm] thầm 
Cho hôm [G7] nay những gót chân [C] son 
Vui [B7] quanh vết chân [E7] tròn.
Bài [Am] hát có trận [C] đấu không [G] quên bên [C] đồi
Bài [Am] hát có người [C] lính biên [D] cương thương [G] mẹ 
Bài [F] hát có ngọn [Am] gió cuốn bay [G] theo dấu chân [Dm] tròn 
Để [B7] lại một bài [E] ca trên [E7] cát trắng bao [Am] la.
Vết chân [Dm] tròn vẫn đi [Am] về trên con đường [D] mòn cát trắng quê [Am] tôi
Như bài [G7] ca anh hát trong thầm [C] lặng trên bờ [A7] cát không [Dm] lời 
Cứ hát mãi trong [G] tôi, hát mãi trong [C] tôi
Ôi bài [A] ca cuộc [Dm] đời, [E] cháy mãi trong [F] tôi, [G] đốt mãi trong [Am] tôi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com