1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vết chim bay

Cuộn trang

[C] Ngày xưa tôi đón [Em] em [C] Nơi gác [D] chuông chùa [Bm] nọ [Em] Con chim [Am] nào qua [Bm] đó Còn [Em] để [G] dấu chân [Bm] in [G] Tôi một mình gọi [Bm] nhỏ Chim [C] ơi biết đâu [G] tìm. [C] Mười năm tôi qua [F] đó Còn vẫn [Em] dấu chân [Am] chim [C] Tôi một mình gọi [Em] nhỏ [C] Em [Fm] ơi biết đâu [C] tìm. [C] Ngày xưa tôi đón [Em] em [C] Trên gác [D] chuông chùa [Bm] nọ [Em] Bây [Am] giờ tôi qua [Bm] đó [Em] Còn thấy [G] chữ trong [Bm] chuông. [Em] Tôi khoác áo nâu [Am] sòng [D] Em chân trời biền [G] biệt [Em] Tên ai còn tha [Bm] thiết Trong tiếng chuông chiều [Em] đưa. Ngày [C] xưa em qua [Em] đây [C] Cho tình [Fm] tôi chớm [C] nở Như chân chim muôn [Fm] thuở In mãi bực thềm [G] rêu. [C] Cõi người có bao nhiêu Mà tình [F] sầu vô [G] lượng [Bb] Còn [Fm] chi trong giả [Cm] tướng [Ab] Hay một [G] vết chim [C] bay.

Video hướng dẫn