1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vết lăn trầm

Trịnh Công Sơn
Vết lăn trầm
Nguồn: hopamviet.com