Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vết thù trên lưng ngựa hoang

Cuộn trang

1. Ngựa [Gm] hoang nào dẫm nát tơi [D7] bời Đồng cỏ nào xanh ngát lưng [Gm] trời Ngựa phi như điên [Cm] cuồng Giữa cánh [Eb] đồng dưới cơn [D7] giông Vì trên lưng cong [Eb] oằn Những vết [D7] roi vẫn in [Gm] hằn 2. Một [Gm] hôm ngựa bỗng thấy thanh [D7] bình Thảm cỏ tình yêu dưới chân [Gm] mình Ân [Cm] tình mở cửa ra với [Gm] mình Ngựa hoang bỗng thấy [D7] mơ Để quên những vết [Gm] thù ĐK: Ngựa [Gm] hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục Giòng [Cm] sông mơ màng mát trong thơm [D7] ngọt Ngựa [Eb] hoang quên thù oán căm Từ nơi tối tăm [D7] về miền tươi [Gm] sáng 3. Ngựa [Gm] hoang về tới bến sông [D7] rồi Cởi mở lòng ra với cõi [Gm] đời Nhưng [Cm] đời làm ngựa hoang chết [Gm] gục Và trên lưng nó [D7] ôi Còn nguyên những vết [Gm] thù