Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vết thương cuối cùng

Cuộn trang

1. Người vừa tặng [Am] ta vết thương đau ngọt ngào Chẳng [A7] nợ nần gì [Dm] nhau hãy [G] để hồn ta bay [C] cao Từ vào cuộc [Em] vui đã [Dm] chớm nghe lừa [Am] dối Che [A7] giấu trên nụ [Dm] môi những [E] lời yêu quá tả [E7] tơi 2. Thà một lần [Am] đi khuất xa nhau ngàn đời Cho [A7] lệ này ngừng [Dm] rơi tiếng [G] cười còn vang trên [C] môi Người vội vàng [Em] lên nhan [Dm] sắc chưa tàn [Am] úa Mai [A7] mốt xa cuộc [Dm] vui chẳng [E7] còn mong những ngọt [Am] bùi ĐK: Từ [Am] đây xa rời đôi cánh tay [C] ngoan Từ [Dm] đây giã từ lời nói điêu ngoa Từ [F] đây chỉ còn lại mình [E7] ta Và [G] thêm tuổi chia [C] xa Tiếc [E7] cho ngày đã [Am] qua 3. Đường tình vừa [Am] xa xác thân đau rã rời Nhưng [A7] một lần này [Dm] thôi để [G] rồi từ đây yên [C] vui Cuộc đời buồn [Am] tênh nên [Dm] lẻ loi tìm [Am] đến Ta [A7] cám ơn tình [Dm] nhân đã [E7] dìu ta đến mộ [Am] phần