1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vết thương sỏi đá

Cuộn trang

Vết hằn [Am] nào trên đôi môi Dấu lệ [C] nào trong khóe [F] mắt Yêu một [Am] lần khóc một [F] lần Cơn đau tìm [G] về tiếp nối cuộc [F] tình Lối xưa bỏ [E7] ngõ Chợt xanh [Am] xao lên tuổi [F] hồng Chợt hôn [G] mê lên tình [C] nồng Dấu chim bềnh [E] bồng trên [E7] cao. Kỷ niệm [Am] rồi như chiêm bao Ân tình [C] rồi như sương [F] khói Yêu một [Am] ngày khóc một [F] ngày Đêm hoang vọng [G] buồn tay ôm tủi [F] hờn Gót chân mộng [E7] du Sầu lang [Am] thang qua đỉnh [F] trời Tình miên [G] man nơi vực [C] trầm Có chăng một [E7] vùng ăn [Am] năn. [Am] Biết yêu là [C] khóc nhưng sao [F] tình vẫn mãi tôn [Am] thờ [G] Biết yêu là [E] sầu nhưng sao người cứ muốn thương [E7] đau [Am] Biết yêu là [C] chết nhưng sao [F] tình vẫn mãi đong [Am] đầy [G] Biết yêu là [E] hờn nhưng sao [E7] người cứ muốn chua [Am] cay. Có tình [Am] nào không mê say Có tình [C] nào không nhức [F] nhối Yêu một [Am] đời khóc một [F] đời Cơn mê tuyệt [G] vời hương đau ngọt [F] ngào Vết thương sỏi [E7] đá Rồi mây [Am] bay ôm đỉnh [F] sầu Rồi hoang [G] vu trên tuổi [C] người Xót xa nụ [E7] cười rêu [Am] phong.

Video hướng dẫn