1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì ai

Cuộn trang

[G] [Bm] Vì ai anh sẽ quên bao cuộc vui [C] [D] Quên đi ngày tâm tối, thời gian này cũng quên luôn rồi [G] [Bm] Vì ai ma anh hát ca quên thang năm [C] [D] Ngêu ngao như người điên , quên luôn cả lối về nhà [G] [Bm] Vì ai ...... [C] Vì ai mà như vậy [D] Vì ai mà anh đánh mất chinh mình [G] [Bm] Vì ai...... [C] Vì anh vươt trong gai [D] Nhảy vào biển lửa anh cũng làm haaaaa [G] [Bm] Vì ai ma anh thao thức ngóng chờ [C] [D] Lang thang trên dường phố gặp cô gái đẹp cũng quên nhìn [G] [Bm] Vì ai mà con tim anh thẩn thờ [C] [D] Và ai cho anh mong nhớ và ai cho anh mãi dợi chờ [G] [Bm] Vì ai ...... [C] Vì ai mà như vậy [D] Vì ai mà anh đánh mất chinh mình [G] [Bm] Vì ai...... [C] Vì anh vươt trong gai [D] Nhảy vào biển lửa anh cũng làm

Video hướng dẫn