highlight chords
				             [G]         [Bm]       
 
                
Vì ai anh sẽ quên bao cuộc vui 
 [C]                       [D]           
 
                            
Quên đi ngày tâm tối, thời gian này cũng quên luôn rồi 
 [G]            [Bm]       
 
                  
Vì ai ma anh hát ca quên thang năm 
 [C]                       [D]          
 
                         
Ngêu ngao như người điên , quên luôn cả lối về nhà 
 

   [G]       [Bm] 
 
       
Vì ai ...... 
 [C]          
 
         
Vì ai mà như vậy 
 [D]                        
 
                 
Vì ai mà anh đánh mất chinh mình 
 [G]     [Bm] 
 
      
Vì ai...... 
 [C]             
 
           
Vì anh vươt trong gai 
 [D]                     
 
                
Nhảy vào biển lửa anh cũng làm 
 

    
haaaaa 
 

 [G]            [Bm]      
 
                 
Vì ai ma anh thao thức ngóng chờ 
 [C]                            [D]          
 
                            
Lang thang trên dường phố gặp cô gái đẹp cũng quên nhìn 
 [G]          [Bm]      
 
               
Vì ai mà con tim anh thẩn thờ 
 [C]                            [D]          
 
                         
Và ai cho anh mong nhớ và ai cho anh mãi dợi chờ 
 

 

   [G]       [Bm] 
 
       
Vì ai ...... 
 [C]          
 
         
Vì ai mà như vậy 
 [D]                        
 
                 
Vì ai mà anh đánh mất chinh mình 
 [G]     [Bm] 
 
      
Vì ai...... 
 [C]             
 
           
Vì anh vươt trong gai 
 [D]                     
 
               
Nhảy vào biển lửa anh cũng làm 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì ai

				             [G]         [Bm]       
 
                
Vì ai anh sẽ quên bao cuộc vui 
 [C]                       [D]           
 
                            
Quên đi ngày tâm tối, thời gian này cũng quên luôn rồi 
 [G]            [Bm]       
 
                  
Vì ai ma anh hát ca quên thang năm 
 [C]                       [D]          
 
                         
Ngêu ngao như người điên , quên luôn cả lối về nhà 
 

   [G]       [Bm] 
 
       
Vì ai ...... 
 [C]          
 
         
Vì ai mà như vậy 
 [D]                        
 
                 
Vì ai mà anh đánh mất chinh mình 
 [G]     [Bm] 
 
      
Vì ai...... 
 [C]             
 
           
Vì anh vươt trong gai 
 [D]                     
 
                
Nhảy vào biển lửa anh cũng làm 
 

    
haaaaa 
 

 [G]            [Bm]      
 
                 
Vì ai ma anh thao thức ngóng chờ 
 [C]                            [D]          
 
                            
Lang thang trên dường phố gặp cô gái đẹp cũng quên nhìn 
 [G]          [Bm]      
 
               
Vì ai mà con tim anh thẩn thờ 
 [C]                            [D]          
 
                         
Và ai cho anh mong nhớ và ai cho anh mãi dợi chờ 
 

 

   [G]       [Bm] 
 
       
Vì ai ...... 
 [C]          
 
         
Vì ai mà như vậy 
 [D]                        
 
                 
Vì ai mà anh đánh mất chinh mình 
 [G]     [Bm] 
 
      
Vì ai...... 
 [C]             
 
           
Vì anh vươt trong gai 
 [D]                     
 
               
Nhảy vào biển lửa anh cũng làm 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com