1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì Bé Ngoan

Cuộn trang

Bờ a [C]ba là ba của [F]bé. Mờ e [G]me là mẹ của [C]em. Lờ a [Am]la ba không la [Em]mắng. Đờ on [Dm]đon mẹ không đánh [C]đòn.

Video hướng dẫn