highlight chords
Bờ a [C]ba là ba của [F]bé.
Mờ e [G]me là mẹ của [C]em.
Lờ a [Am]la ba không la [Em]mắng.
Đờ on [Dm]đon mẹ không đánh [C]đòn.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì Bé Ngoan

Trịnh Công Sơn
Bờ a [C]ba là ba của [F]bé.
Mờ e [G]me là mẹ của [C]em.
Lờ a [Am]la ba không la [Em]mắng.
Đờ on [Dm]đon mẹ không đánh [C]đòn.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com