1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì Chúa đã giáng trần

Bosco Thiện Bản
Nguồn: thanhcavietnam.net