1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì đời

Cuộn trang

Buồn [A] đời thì [D] hát mấy câu Giận [A] đời thì [D] nói thế thôi Vì [F] đời vì đời [G] chẳng còn gì mà [A] vui. Chờ [A] người thì [D] thấy rất lâu Người [A] chờ thì [D] chẳng thấy đâu Vì [F] đời vì đời [G] chẳng ai muốn đợi [A] nhau. Vợ [A] mình đẹp [D] nhất hành tinh Người [A] tình đẹp [D] nhất lúc bình minh Vì [F] đời vì đời [G] có tài nên thường linh [A] tinh. Họp [A] hành giải [D] quyết công văn Học [A] hành thì [D] đói nhăn răng Vì [F] đời vì đời [G] học không đi với hành [A] đâu. [F#m] Ohh [E] ohh chuyện vui buồn trò [A] chơi Ai ai [E] ơi, trò chơi là trời [A] cho. Vợ [A] mình đẹp [D] nhất thế gian Vợ [A] bạn thì [D] chớ có lan man Vì [F] đời, [G] đôi khi lòng muốn dối [A] gian. Lời [A] thề thì [D] dễ quên, [A] Tiền thì [D] khó quên Vì [F] đời [G] chẳng ai muốn nợ [A] nhau. Được [A] vòng thì [D] đến rất mau Đề [A] phòng người [D] đứng phía sau Vì [F] đời [G] chẳng ai muốn mình [A] đau. [F#m] Ohh [E] ohh chuyện vui buồn trò [A] chơi Ai ai [E] ơi, trò chơi là trời [A] cho. Đời [A] còn, người [D] kiếm thú vui Đời [A] mòn, người [D] kiếm chỗ chui Vì [F] đời, [G] người ta cứ nói là [A] xui. [F#m] Ohh [E] ohh Buồn [A] cười vì [E] lắm sự đời [F#m] Ohh [E] ohh Sự [A] đời còn [E] lắm chuyện cười Cười ra nước [A] mắt...

Video hướng dẫn