highlight chords
Buồn [A] đời thì [D] hát mấy câu
Giận [A] đời thì [D] nói thế thôi
Vì [F] đời vì đời [G] chẳng còn gì mà [A] vui.
Chờ [A] người thì [D] thấy rất lâu
Người [A] chờ thì [D] chẳng thấy đâu
Vì [F] đời vì đời [G] chẳng ai muốn đợi [A] nhau.
Vợ [A] mình đẹp [D] nhất hành tinh
Người [A] tình đẹp [D] nhất lúc bình minh
Vì [F] đời vì đời [G] có tài nên thường linh [A] tinh.
Họp [A] hành giải [D] quyết công văn
Học [A] hành thì [D] đói nhăn răng
Vì [F] đời vì đời [G] học không đi với hành [A] đâu.
[F#m] Ohh [E] ohh chuyện vui buồn trò [A] chơi
Ai ai [E] ơi, trò chơi là trời [A] cho.
Vợ [A] mình đẹp [D] nhất thế gian
Vợ [A] bạn thì [D] chớ có lan man
Vì [F] đời, [G] đôi khi lòng muốn dối [A] gian.
Lời [A] thề thì [D] dễ quên, [A] Tiền thì [D] khó quên
Vì [F] đời [G] chẳng ai muốn nợ [A] nhau.
Được [A] vòng thì [D] đến rất mau
Đề [A] phòng người [D] đứng phía sau
Vì [F] đời [G] chẳng ai muốn mình [A] đau.
[F#m] Ohh [E] ohh chuyện vui buồn trò [A] chơi
Ai ai [E] ơi, trò chơi là trời [A] cho.
Đời [A] còn, người [D] kiếm thú vui
Đời [A] mòn, người [D] kiếm chỗ chui
Vì [F] đời, [G] người ta cứ nói là [A] xui.
[F#m] Ohh [E] ohh
Buồn [A] cười vì [E] lắm sự đời
[F#m] Ohh [E] ohh 
Sự [A] đời còn [E] lắm chuyện cười
Cười ra nước [A] mắt...
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì đời

Quái Vật Tí Hon
Buồn [A] đời thì [D] hát mấy câu
Giận [A] đời thì [D] nói thế thôi
Vì [F] đời vì đời [G] chẳng còn gì mà [A] vui.
Chờ [A] người thì [D] thấy rất lâu
Người [A] chờ thì [D] chẳng thấy đâu
Vì [F] đời vì đời [G] chẳng ai muốn đợi [A] nhau.
Vợ [A] mình đẹp [D] nhất hành tinh
Người [A] tình đẹp [D] nhất lúc bình minh
Vì [F] đời vì đời [G] có tài nên thường linh [A] tinh.
Họp [A] hành giải [D] quyết công văn
Học [A] hành thì [D] đói nhăn răng
Vì [F] đời vì đời [G] học không đi với hành [A] đâu.
[F#m] Ohh [E] ohh chuyện vui buồn trò [A] chơi
Ai ai [E] ơi, trò chơi là trời [A] cho.
Vợ [A] mình đẹp [D] nhất thế gian
Vợ [A] bạn thì [D] chớ có lan man
Vì [F] đời, [G] đôi khi lòng muốn dối [A] gian.
Lời [A] thề thì [D] dễ quên, [A] Tiền thì [D] khó quên
Vì [F] đời [G] chẳng ai muốn nợ [A] nhau.
Được [A] vòng thì [D] đến rất mau
Đề [A] phòng người [D] đứng phía sau
Vì [F] đời [G] chẳng ai muốn mình [A] đau.
[F#m] Ohh [E] ohh chuyện vui buồn trò [A] chơi
Ai ai [E] ơi, trò chơi là trời [A] cho.
Đời [A] còn, người [D] kiếm thú vui
Đời [A] mòn, người [D] kiếm chỗ chui
Vì [F] đời, [G] người ta cứ nói là [A] xui.
[F#m] Ohh [E] ohh
Buồn [A] cười vì [E] lắm sự đời
[F#m] Ohh [E] ohh 
Sự [A] đời còn [E] lắm chuyện cười
Cười ra nước [A] mắt...

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com