1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì nhớ em

Cuộn trang

[D] Anh biết giấc [C#m] mơ của anh không [D] thành sự thật Em đã thay [G] đổi, con [F#m] đường chia đôi Hai [E] ta mỗi người một [A] nơi [D] Anh đau vì [A] em đã sai nhưng [Bm] em không nhận [A] ra Tình yêu là [G] duy nhất, chỉ [F#m] mình em thôi Anh [Em] không muốn trao về [D] ai. Vì [G] anh, anh đã yêu [F#m] em yêu em đậm sâu Anh không [Em] nghĩ rằng cuộc tình [F#m] ta Rồi sẽ tan [Bm] mau như vậy [A] đâu Dành cho [G] em những điều mà [A] anh nghĩ rằng Rất tốt [F#m] đẹp cho hai [Bm] ta Mà giờ đã [Em] vỡ tan thật [G] rồi Em bên người [E] mới em phai [A] phôi. Anh biết tìm [G] kiếm em ở nơi [A] đâu? Anh biết tìm [F#m] kiếm em ở nơi [Bm] đâu? Giữa dòng người vội [Em] vã anh cứ bước [F#m] đi Đường đời thênh [Bm] thang anh thấy lạc [D] lối. Anh phải tìm [G] kiếm em ở nơi [A] đâu? Anh phải tìm [F#m] kiếm bao nhiêu phép [Bm] màu? Để tìm được [G] em ôm lấy em [A] thêm một lần Dù [G] chỉ lần cuối, anh [A] xót xa vì [Bm] nhớ em ([G] Uhm uhm [F#m] uhm anh nhớ [Em] em người [A] hỡi) * Dù [G] chỉ lần cuối, anh [A] xót xa vì [D] em.

Video hướng dẫn