1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì sao Chúa đến? (Mary. Did You Know?)

Nhạc Nước Ngoài - Lời Việt: David Dong
Nguồn: thanhcavietnam.net