1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì tạm biệt là từ buồn nhất

Cuộn trang

Vì tạm [Dm] biệt là một từ buồn [F] nhất Nên nhiều [C] khi đưa em về anh thường [Dm] hẹn lần sau Thật nhiều [Dm] lần và nhiều lần sau [F] nữa Nghe trái [C] tim mình vui nói sao [F] vừa. Vì tạm [Dm] biệt là một từ buồn [F] nhất Nên giờ [C] ta chia tay rồi, anh còn [Dm] hẹn lần sau Được gặp [Dm] lại và được nhìn em [F] mãi Tình yêu [C] đầu và duy nhất của [Dm] anh. Dù anh không nói [Dm] ra lòng anh còn thiết [Am] tha Thì từ [Bb] đó cũng đã mãi [C] khắc tên người [F] giữa linh hồn Cuộc đời [Gm] anh giờ chỉ buồn và buồn [Am] hơn Vì anh [Bb] biết sẽ mãi mãi chẳng quên được [C] em. Ngày em quay bước [Dm] đi ngày lệ cay khoé [Am] mi Và từ [Bb] đó anh cũng đã [C] chết đi một [F] nửa cuộc đời Thầm mong [Gm] cho người em chọn yêu sau [Am] đó Sẽ cho [Bb] em được điều mà [C] anh không [Dm] có.

Video hướng dẫn