1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Vì thần linh & hội Thánh

Cuộn trang

Vị thần linh và hội [Em] thánh Cùng tiếng khuyên [Am] mời Nếu ai được [D] nghe Hãy tiếp khuyên [G] mời Ai đang khat [C] khao Mau hay đến thêm [Am] vào Và hãy mau tiếp [B7] nhận Nước sống cách như [Em] không Ha le ku [Em] ya xin cám ơn [Am] Ngài Ha le lu [D] ya chúc tán danh [G] Ngài Ha le lu [C] ya xin cám ơn [Am] Ngài Ha le lu [B7] ya chúc tán danh [Em] Cha

Video hướng dẫn