Vì tôi là linh mục

≣≣
1. Vì [Am] tôi là linh mục [C] không mặc chiếc [Am] áo dòng
[C] Nên suốt đời [G] hiu quạnh [E7] nên suốt đời [Am] lang thang
[Am] tôi là linh mục [C] có được một [Am] tín đồ
[C] Nhưng không là [G] thánh thần [E7] nên tín đồ [Am] đi hoang
[G] tôi là [C] linh mục [Am] giảng lời tình [E7] nhân gian
Nên không còn [F] tiếng khóc nên không còn [C] tiếng trách
[Dm] Nên không biết [F] kêu than nên tôi rất [E7] bơ vơ nên tôi rất [Am] dại khờ
2. Vì [Am] tôi là linh mục [C] không mặc chiếc [Am] áo dòng
[C] Nên suốt đời [G] hiu quạnh [E7] nên suốt đời [Am] lang thang
[Am] tôi là linh mục [C] có được một [Am] tín đồ
[C] Nhưng không là [G] thánh thần [E7] nên tín đồ [Am] đi hoang
[G] tôi là [C] linh mục [Am] tưởng đời là [E7] hạnh phúc
Nên tin lời thiếu [F] nữ như tin vào [C] Đức Chúa
[Dm] Câu kinh sớm [F] chưa yêu câu kinh tối [E7] chưa mê vẫn mất mát [Am] ê chề
ĐK: [C] Mất vì [Dm] tin tín [Am] đồ là người tình
[C] có ngờ [G] đâu người [C] tình là ác [E7] quỷ
Ác quỷ đầy [G] quyền năng giam tôi trong [Am] tín đồ tín đồ là người tình
Người tình bỏ [C] tôi đi thiêu huỷ lòng [E7] tin si
Người tình bỏ [F] tôi đi thiêu huỷ lời [G] kinh xưa
[Am] Người tình bỏ [Dm] tôi đi [G] giáo đường buồn [E7] lê thê [Dm] lời chia [E7] xa
* Vì [Am] tôi là linh mục [C] chưa rửa tội [Am] bao giờ
[C] Nên âm thầm [G] qua đời [E7] tội ác còn [Am] trong tôi
Vì tôi là linh mục vì [E] tôi là linh mục, người ơi một linh mục [E7] rất dại [Am] khờ
Danh sách hợp âm (Click để tắt)