1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Via Dolorosa (Đường Thập Giá)

Billy Sprague - Niles Borop - Lời Viêt: Ly Ca
Nguồn: thanhcavietnam.net