1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi!

Cuộn trang

1. [A]Đảng Cộng sản Việt Nam vinh quang 
Ánh sáng soi [F#m]đường đưa [E7]ta về chiến [A]thắng 
Tổ quốc độc lập tự [Bm]do muôn năm 
Đất nước không [B7]quên chân lý mang theo [E7]tên Người 
 
Việt [D]Nam ! Ta tiến [A]vào kỷ nguyên ánh sáng 
Chủ [F#m]nghĩa xã [Bm]hội đẹp thêm năm [E7]tháng 
Bước theo [A]Đảng thuỷ chung trong trắng 
Dẫu con [Bm]đường còn qua mưa nắng 
Việt [E7]Nam ơi, mùa xuân đến [A]rồi ! 
 
2. [A]Tiến bước theo Đảng đường đi thênh thang 
Thẳng tới chân [F#m]trời vinh [E7]quang và chiến [A]thắng 
Giai cấp vô sản tình [Bm]yêu bao la 
Khúc Quốc tế [B7]ca vang mãi trong tim [E7]ta đời đời. 
 
[A]Việt [D]Nam ! Ta tiến [A]vào kỷ nguyên ánh sáng 
Chủ [F#m]nghĩa xã [Bm]hội đẹp thêm năm [E7]tháng 
Bước theo [A]Đảng thuỷ chung trong trắng 
Dẫu con [Bm]đường còn qua mưa nắng 
Việt [E7]Nam ơi, mùa xuân đến [A]rồi !

Video hướng dẫn