1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Việt Nam quê hương tôi

Đỗ Nhuận (Mr. Hải soạn cho guitar)
Nguồn: saigonocean.com